blender

Om fotografering: Dybdeskarphet

Et kraftfult og populært uttrykk inne fotografi er bruk av dybdeskarphet, eller rettere sagt bruk av dybde-uskarphet. Det er bruken av blender for å gjøre deler av bildet uskarpt. Det kalles noen ganger for "blurry background", men navnet på denne uskarpheten er Bokeh. 

For å oppnå dette trenger man en linse (ja jeg kaller det linse) med lav F-verdi. F-verdi er blenderåpning i forhold til lengden på linsen. Uten at jeg går videre inn på hva F-verdi er, vil åpenbart en lav F-verdi også slippe inn mye lys og det er her magien skjer.

I det lys passerer blenderen vil lysstrålene bøyes av blenderbladene. Dette kalles diffraksjon. Svært svært enkelt forklart oppnås bokeh ved å benytte en stor blenderåpning til kun å bøye av lysstrålene som treffer helt ytterst i bildet. Ved bruk av en lav F-verdi er det en god praksis å kun bruke fokuspunktene i midten av sensoren hvis det du tar bilde av er nært deg. 

Merk at kun de ytterste strålene bøyes av ved blender. Stor blenderåpning, lav f-verdi

Merk at kun de ytterste strålene bøyes av ved blender. Stor blenderåpning, lav f-verdi

Så hvorfor får man ikke bokeh ved høy F-verdi? Ved liten blenderåpning bøyes i praksis alle lysstrålene av i det de passerer blenderen, og siden man gjerne ønsker å ta bilde av noe i fokus gjevner man ut denne avbøyingen i det man fokuserer. I teorien blir da alle bilder tatt med eks f/22 noe mindre skarp enn bilder tatt med eks f/3. Og det stemmer nok, men de forskjellene er svært små så lenge man bruker gode linser. 

Alle strålene bøyes av ved blender. Liten blenderåpning, høy f-verdi

Alle strålene bøyes av ved blender. Liten blenderåpning, høy f-verdi

Okei, mye bokeh ved lav f-verdi, lite ved høy f-verdi. Noe mer å tenke på? - Ja! I det blenderåpningen blir stor, blir også fokusplanet svært kort. Med fokusplanet mener jeg avstand fra "i fokus" til "ikke i fokus". Bruker du en typisk portrettlinse som 70-200mm f/2.8 og tar et bilde hvor hårfestet til hake er i bilde står du ganske nært og har et utrolig lite fokusplan. Fokuserer du på øyet, blir det andre ute av fokus. Fokuserer du på nesetippen blir resten av ansiktet uskarpt (fokusèr alltid på det nærmeste øyet forresten!). Det får bli opp til fotografen å bedømme om det er ønskelig. Ofte kan det være greit å øke til f/4 for å være sikker på at hvertfall ansiktet er i fokus. Selv tar jeg mye portrettbilder i f/2.8 fordi lyset rundt og bakgrunnen i bildet ofte kan være distraherende. "Bokeh" det bort og fokuset i bildet dras mot modellen. 

Bilde tatt ved f/2.8 ved 200mm. Se hvordan høyreøyet er i fokus, mens nesetippen og venstreøyet er henholdsvis fram- og bakfokusert. Modell Kine H. Karlsen

Bilde tatt ved f/2.8 ved 200mm. Se hvordan høyreøyet er i fokus, mens nesetippen og venstreøyet er henholdsvis fram- og bakfokusert. Modell Kine H. Karlsen

Enda mer å tenke på? -Ja, husk å kompensèr for en mindre blender med lengre eksponering eller høyere ISO. Og kompensèr for større blender med raskere eksponering.