Masking

Om etterbehandling: Clarity og masking

I denne omgangen skal jeg ta for meg èn slider som ofte feilaktig blir forbundet med "klarhet" eller skarphet i bilder. Nederst i "Basic"-modulen i Lightroom, er en seksjon som heter Precence. Denne inneholder Clarity, Vibrance og Saturation. Saturation skal jeg ikke skrive mer om, da den er ganske åpenbar. Clarity og Vibrance derimot fungerer ganske likt.

Enkelt forklart tar både Clarity og Vibrance for seg mellomregisteret i et bilde. Clarity tar for seg kontrasten i mellomregisteret og Vibrance tar for seg fargemetning i mellomregisteret. 

Clarity: Kan brukes til å skape dramatikk eller framheve detaljer i et bilde. Dessverre brukes det ofte for mye. Kan også brukes til å glatte ut ujevnheter om det brukes på riktig måte. Det clarity ikke gjør er å gjøre detaljer skarpere, det kalles "sharpening" og kommer i en senere post. 

Så hva er mellomregsteret? Hvis vi husker histogrammet fra forrige post, er mellomregisteret det som befinner seg mellom skygge-området og lyspunkt-området. Så det Clarity gjør er å øke forskjellen på lyst og mørkt i mellomregisteret, og det har en effekt på deler av bildet. Her er et bilde med mye detaljer i bildet. Eksponeringen tillater detaljer fra hav, skyer, fjell og båtvraket. Hva skjer om vi skrur opp Clarity?

Som man kan se har Clarity en dramatisk påvirkning på bildet. Skyer, hav, fjell og båten ser ganske bra ut. Men se på histogrammet. Der fargene var sentrert i det forrige bildet, er nå bildet blitt desaturert og blassere. Og se at himmelen (blåfargen) er mer eller mindre upåvirket. 

Så hva er galt med bildet? Vel, det er en smakssak. I dette bildet er det lite bevegelse i vannet, det er klart og tydelig solskinn og egentlig tyder alt på at det er en fin dag. Er det da trolig at motivet skal være noe annet enn udramatisk? Bildeforbedring skal være nettopp det, forbedring. Å gjøre det mer dramatisk vil i dette tilfellet ikke være en forbedring, men det vil gjøre bildet urealistisk med tanke på omgivelsene. Så hva kan vi gjøre med det? 

Masking: Går ut på å kun behandle deler av bildet. I bildet over vil vi få fram at båten er et vrak. Det jeg kan gjøre da er å bruke Clarity kun på båten. Da masker (egentlig maskerer, men siden alle programmer bruker det engelske ordet masking, bruker jeg bare det) jeg. Men i Lightroom og andre programmer, maskerer man omvendt av eks Photoshop. Man masker det man vil behandle.

For å gjøre det klikker jeg på Pensel-ikonet til høyre under histogrammet.

Skjermbilde 2015-08-25 kl. 12.34.40.png

Deretter får jeg opp en meny som er ganske lik Basic-modulen til etterbehandling. Her kan jeg velge hva slags funksjon jeg vil bruke, eller bare flytte på slidere; det er akkurat det samme hva du velger. Dette kan også endres i ettertid, såkalt ikke-ødeleggende redigering. Pekeren er nå en pensel når jeg holder den over bildet, og jeg kan male på bildet hvor jeg vil redigere. For å gjøre det lett å se hvor jeg maler trykker jeg "O" på tastaturet, da blir maskingen rød. Ha "automasking" valgt, da den gjør en god jobb med å forstå hva jeg vil male over. Størrelsen på penselen endrer jeg ved å scrolle opp/ned på touchpad eller mus. 

Når maskingen er utført, trykker jeg "O" for å fjerne den røde markeringen. Deretter kan jeg flytte samtlige slidere for å redigere det som er masket, i dette tilfellet bårvraket. Når jeg er fornøyd, klikker jeg "Done" under bildet. Da forsvinner Pensel-menyen og Basic-modulen kommer tilbake. Husk at dersom du drar opp Clarity mye, må du kompensere ved å dra opp fargemetningen noe. Gjør dette i Pensel-menyen før du klikker "Done". Dersom du gjør det i Basic-modulen drar du opp fargemetningen på hele bildet.

Her er resultatet. Se at Basic-modulen er uendret. Her kunne jeg fortsatt behandlingen av bildet, men for eksempelets skyld har jeg latt det stå som det er. Nå er Clarity kun brukt på vraket, mens resten av bildet er uendret. Merk hvordan det får vraket til å se mer betatt ut enn i det første eksempelbildet, samtidig som det drar fokuset mot seg. Det skaper et fokuspunkt i et bilde med mye detaljer. 

Håper dette forklarte litt av hva Clarity gjør! Dersom det er noe du vil ha svar på eller vil se eksempler på er det bare å bruke kommentarfeltet under!