Sharpening

En viktig del av bildebehandling og fokalplassering (hvor øyene trekkes i bildet) er "sharpening", det å gjøre bildet skarpere. Det er flere måter å gjøre dette på litt avhengig av hva man ønsker, men jeg tar for meg den metoden jeg bruker her. 

Det er i hovedsak to bruksområder til sharpening. Den minst brukte er laget for å gjøre direkte uskarpe objekter skarp. Med direkte uskarp mener jeg bilder hvor motivet er ute av fokus eller et bilde hvor man har brukt litt for lav lukkertid. Denne er minst brukt fordi det er en metode som er vanskelig å se seg fram til, samt at bildestørrelsen er direkte relatert til resultatet. Du må med andre ord endre størrelsen på bildet til hva det skal brukes til før du gjør bildet skarpere. Bruker du denne metoden på bilde i full størrelse vil det ikke se bra ut på thumbnails eller på facebook for eksempel. Denne metoden skal jeg ta for meg en annen gang.

Denne gang skal jeg gå gjennom en metode som er enkel, kan brukes på bilder i full størrelse og vi får brukt layermask og et par andre teknikker som er greie å vite av i Photoshop.

High Pass filter!

Vi begynner i Lightroom. Her er et bilde som er relativt kjedelig og har en forgrunn som forstyrrer bildet. Men det brukes som eksempel likevel!

Her gjør vi ingenting akkurat nå, men trykker [cmd+e] og bildet åpnes i Photoshop. Deretter kopierer vi layeret ved å trykke [cmd+j]. Nå har vi to lag av samme bilde. Jeg ønsker å gjøre forgrunnen lysere og velger det øverste laget og går til Filter og velger Camera Raw. Dette er en liten versjon av hva Lightroom kan tilby, og brukes på samme måte.

Nå justerer jeg bildet til rekkverket ser bra ut og bekymrer meg ikke for bakgrunnen.

Nå bruker vi layermask for å kun gjøre forgrunnen lys, mens vi lar bakgrunnen være original.

Velg det øverste laget og trykk på layermask-ikonet. Da dukker det opp en hvit rute til høyre for thumbnail´en til bildet ditt. 

For enkelhetens skyld bruker jeg nå gradering for å gjøre øverste delen av layermasken sort og således øverste delen av det laget usynlig. I en annen sammenheng vil jeg nok bruke Pen Tool for å nøyaktig markere rekkverket, men havet i bakgrunnen har bare godt av å bli lysere det og.

Nå vil vil layermasken bli sort i øverste del og således gjøre toppen av den øverste layer usynlig.

Nå kan vi begynne å gjøre bildet skarpere, men for å gjøre det må vi ha hele bildet på ett layer. Det er flere metoder for å gjøre dette, bl.a "Merge Layers", men det gjør at redigering i ettertid blir noe vanskeligere. Så jeg bruker her "Stamp Visible Layer", som tar alt som er synlig på skjermen over til et nytt lag og lar de lagene under stå urørte. For å gjøre det lager vi et nytt layer, og trykker [SHIFT+alt+cmd+e], og nå har vi et bilde i det nye layeret.

Nå skal vi introdusere High Pass og går til Filter -> Other -> High Pass i menylinjen øverst

Nå blir hele skjermen grå og en dialogboks for High Pass kommer opp. Her kan du flytte på slideren for å velge hvor mye du ønsker å skarpe bildet. Her er den enkelt å gå seg bort, så et lite triks er å dra den opp til en smal hvit kant oppstår rundt det man ønsker å gjøre skarpere.

Som dere kanskje kan se er det fortsatt litt farger i det grå laget. De vil vi ha bort, siden de kan forstyrre fargene i bildet. Vi velger Hue/Saturation fra menyen under layers, og drar ned Saturation til -100. For å ikke gjøre hele bildet sort/hvitt må vi feste Hue/Saturation-verktøyet til kun High Pass-layeret. For å gjøre det kan vi enten trykke [alt+cmd+g] eller trykke på symbolet i Hue/Saturation-boksen. Nå vil en pil peke fra verktøyet ned til det layeret man påvirker

For å gjøre bildet skarpt må vi nå endre "blending mode" for High Pass layeret. Vi skal velge en light-blend for layeret. Hvilken type lys kommer ann på bildet og hvor mye effekt man vil ha på bildet. Man kan velge alle fra Overlay til Pin Light, og det er ingen fasit på hvilken man bruker. Personlig liker jeg å ikke overdrive sharpening. 

For å velge blending mode, må man først velge layeret High Pass er på, deretter går man til drop-down menyen over layerene og velger med denne en blending mode mellom Overlay og Pinlight

Nå er det bare å velge hvilken som passer deg best. Det er ingen fasit her, på dette bildet endte jeg opp meg Hard Light. Som man kan se i før/etter-bildet her blir ikke bare detaljer skarpere, også støyen så her er det viktig å holde tunga rett i munnen!

 

Bruk Layermask for å markere hva man vil gjøre skarpere, om ikke hele bildet. Husk Hvit er synlig, svart er usynlig!